Tính toán Nhiệt hệ thống điều hòa

tính toán nhiệt

Đồng hành cùng với hệ thống điều hòa thông khí thì phần tinh toán nhiệt cho hệ thống điều hòa thông khí là rất quan trọng và cần thiết. Vì một hệ thống điều hòa thông khí luôn chịu tác động của các nguồn nhiệt bên ngoài và bên trong.

Các tác động đó người ta gọi là các nhiễu loạn về nhiệt. Thực tế các hệ nhiệt động chịu tác động của các nhiễu loạn sau:

– Nhiệt tỏa ra từ các nguồn nhiệt bên trong hệ gọi là các nguồn nhiệt toả : ΣQtỏa

– Nhiệt truyền qua kết cấu bao che gọi là nguồn nhiệt thẩm thấu : ΣQtt

Tổng hai thành phần trên gọi là nhiệt thừa QT = ΣQtỏa + ΣQtt (3-1)

Để duy trì chế độ nhiệt ẩm trong không gian điều hoà của hệ thống điều hòa của tòa nhà, trong kỹ thuật điều hoà không khí nguời ta phải cấp tuần hoàn cho hệ một lượng không khí có lưu lượng L (kg/s) ở trạng thái V(tV, φV) nào đó và lấy ra cũng lượng như vậy nhưng ở trạng thái T(tTT). Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ phòng một lượng nhiệt bằng QT
Bên cạnh đó, khi tính nhiệt tòa nhà, hệ thống còn chịu ảnh hưởng của phần nhiệt ẩm, nhiệt thừa,…
……
Onedana Cad chuyên tính toán nhiệt cho hệ thống điều hòa thông khí các công trình của khách hàng Nhật Bản, theo tiêu chuẩn khắc khe của Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết này