Category: GIAO LƯU KHÁCH HÀNG

Onedana Jsc và giải thưởng BREC

Ngày 25/02/2011, ONEDANA JSC là một trong những công ty được vinh danh nhận giải thưởng DẢI BĂNG XANH, do tổ chức BREC trao cho những doanh nghiệp có công tác hổ trợ việc làm cho người khuyết tật.

Vinh danh các doanh nghiệp

Với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án tăng cường các cơ hội và dịch vụ kinh tế cho NKT tại Đà Nẵng do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save Children), Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA), Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng…

The changing pensions landscape

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed sed. In nonummy, tempor molestie id, omnis tellus. A risus dolor, vitae et donec, mauris…