TUYỂN DỤNG


ONE  DANA JSC THƯỜNG XUYÊN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ:

Họa viên kiến trúc Điện, Họa viên 3D GLOOBE, Họa viên Kiến trúc

Khi được mời phỏng vấn, các ứng viên mang theo hồ sơ không cần công chứng các giấy tờ liên quan.

Các ứng viên khi ứng tuyển vào các vị trí vui lòng tải CV mẫu về ghi đầy đủ các thông tin và gửi về mail tuyển dụng:

tuyendung@onedana.com hoặc qua mục Liên hệ của website.

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
1. Yêu cầu:

 – Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm

 – Trình độ học vấn: trung cấp

 – Sử dụng thành thạo Autocad

 – Đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc, xây dựng

2. Chế độ khi làm việc:

 – Thử việc tối đa 1 tháng.

 – Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu Download CV ứng tuyển

HỌA VIÊN 3D GLOOBE
1. Yêu cầu:

– Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm.

– Trình độ học vấn: trung cấp

– Sử dụng thành thạo Autocad

– Đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc, xây dựng

– Sử dụng được Revit cơ bản hoặc thành thạo. Trường hợp mới biết Revit cơ bản, công ty sẽ đào tạo tiếp. Thời gian đào tạo: 2 đến 3 tháng, có hưởng lương đào tạo. Sau đào tạo, công ty sẽ tiếp nhận vào làm việc chính thức.

2. Chế độ khi làm việc:

– Thử việc tối đa 1 tháng.

– Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu Download CV ứng tuyển

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC ĐIỆN
1. Yêu cầu:

– Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm.

– Trình độ học vấn: trung cấp

– Sử dụng thành thạo Autocad

– Hiểu cơ bản về điện và bản vẽ điện.

– Sử dụng được tiếng Nhật là một lợi thế.

– Chi tiết công việc: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng của Nhật vẽ và thiết kế kiến trúc điện các công trình, nhà cao tầng,…

2. Chế độ khi làm việc:

– Được đào tạo sử dụng các phần mềm chuyên dụng thiết kế kiến trúc điện. Trong thời gian đào tạo, được hưởng lương học việc. Thời gian học việc tùy vào khả năng của ứng viên.

– Thử việc tối đa 1 tháng.

– Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu Download CV ứng tuyển