Category: TUYỂN DỤNG

Onedana tuyển kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

1. Yêu cầu: • Nam: Tuổi từ 23 đến 35; Số lượng 50 người; • Tốt nghiệp đại học các ngành: Cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật công nghiệp, cơ khí động lực, bảo trì sửa chữa… • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình và vận hành máy tiện, phay, bào…

ONE  DANA JSC THƯỜNG XUYÊN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ: Họa viên kiến trúc Điện, Họa viên 3D GLOOBE, Họa viên Kiến trúc Khi được mời phỏng vấn, các ứng viên mang theo hồ sơ không cần công chứng các giấy tờ liên quan. Các ứng viên khi ứng tuyển vào các vị trí vui…

Local ice cream shop grand opening

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed sed. In nonummy, tempor molestie id, omnis tellus. A risus dolor, vitae et donec, mauris…

Fruit chemical may prevent organ damage

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed sed. In nonummy, tempor molestie id, omnis tellus. A risus dolor, vitae et donec, mauris…

Sailor’s ship was hit by kamikaze

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed sed. In nonummy, tempor molestie id, omnis tellus. A risus dolor, vitae et donec, mauris…