slide7

title_box_bg
 
slider_1
 

Chúng tôi đang làm việc với Nhật lĩnh vực

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Xin kính chào quý khách!

Công ty Cổ phần ONEDANA

Được sáng lập bên bờ Vịnh Đà Nẵng, với ý nghĩa khiêm tốn là Một Công ty như bất kỳ Công ty nào bắt đầu thành lập từ Đà Nẵng, ONEDANA JSC không chỉ mong muốn sản phẩm và dịch vụ của mình tốt nhất Đà Nẵng mà còn vươn lên tầm cao cùng Đà Nẵng cống hiến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới… Xem thêm

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

GIẢI THƯỞNG BREC

brec1

GIAO LƯU KHÁCH HÀNG

giao-luu-khach-hang1